1. 7Banki
 2. Lokaty

Lokaty


Jednym z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych sposobów pomnażania kapitału są lokaty bankowe. Lokata bankowa to nic innego, jak instrument finansowy pozwalający zarabiać na posiadaniu pieniędzy. Lokata to umowa z bankiem. W myśl tej umowy klient wpłaca pieniądze na lokatę na określony czas, natomiast bank wypłaca za to odsetki. Jedne lokaty mogą być oprocentowane na 0,5%, natomiast te najlepsze mają oprocentowanie nawet 2% w skali roku. Jeśli chcesz znaleźć dobrą lokatę, która pozwoli Ci skutecznie zarabiać pieniądze, to sprawdź koniecznie ranking lokat bankowych. W jednym miejscu znajdziesz pełne zestawienie najlepszych lokat na rynku.

Na skróty:
 • Getin Bank

  Ocena: 4,0
  Opinie (7)

  Lokata bankowa w Getin Bank to doskonały środek na powiększanie osobistego dostatku.

  Getin Bank

  Lokata na Nowe Środki
  Getin Bank

  • Lokata na 3 i 6 miesięcy
  • Na środki do 200 000 zł
  • Oprocentowanie 0,4%
  szczegóły
 • Inbank

  Ocena: 4,0
  Opinie (7)

  Lokaty bankowe w Inbank z dużym oprocentowaniem pozwalają zarabiać nawet kilka procent przez rok.

  Inbank

  Lokata
  Inbank

  • Inbank - lokata na wysoki procent
  • Wysokie, stałe oprocentowanie
  • 100% online bez wychodzenia z domu
  • Brak konieczności otwierania kolejnego konta
  szczegóły
 • mBank

  Ocena: 4,0
  Opinie (6)

  Im dłuższa jest lokata bankowa w banku mBank, tym korzystniej, ale w tym przypadku ważne są także wysokość minimalnych i maksymalnych rocznych wpłat oraz zasady założenia lokaty.

  mBank

  eKonto z lokatą
  mBank

  • oprocentowanie do 1% nominalnie w skali roku
  • 3 miesiące czas trwania lokaty
  • od 500 do 10 tys. złotych

  szczegóły

  Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

  Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Lokaty bankowe różnią się między sobą długością. Jedne lokaty są trzymiesięczne, inne sześciomiesięczne, jeszcze inne roczne lub dwuletnie. Większość osób zwraca uwagę przede wszystkim na oprocentowanie danej lokaty. Trzeba jednak pamiętać, że w materiałach reklamowych banku oprocentowanie danej lokaty jest podawane w skali roku, co nie ma odzwierciedlenia w przypadku jednego miesiąca czy dwóch miesięcy trwania lokaty. Tak naprawdę zasadnicze znaczenie w wysokości zysku z lokaty ma czas jej trwania. Im dłuższa jest lokata, tym lepiej. Każdym bank chce zatrzymać pieniądze swoich klientów przez jak najdłuższy czas. W przypadku długich lokat banki oferują po prostu lepsze warunki finansowe. Zanim podpiszesz umowę na konkretną lokatę, sprawdź dokładnie ranking lokat bankowych. Takie zestawienie pozwala w szybki sposób zapoznać się z najważniejszymi zasadami działania lokat i podjąć dobrą decyzję. Ranking lokat bankowych jest aktualizowany co miesiąc, więc zawsze masz dostęp do aktualnych danych.

Wybierając lokatę, zwróć uwagę na sposób jej oprocentowania. Oprocentowanie to może być stałe lub zmienne. Każdy typ oprocentowania ma swoje wady i zalety, a wszystko zależy od tego, jak długo chcesz lokować pieniądze i ile ich masz. Ta kwestia również jest bardzo ważna, bo każda lokata wymaga minimalnej wysokości wpłaty. W większości przypadków minimum to 1000 zł, ale im wyższa kwota, tym lepiej, bo późniejszy zysk będzie wyższy. Lokaty bankowe gwarantują zdecydowanie lepsze zyski niż konta oszczędnościowe i to nawet te oprocentowany naprawdę wysoko. Jeśli nie wpłacasz pieniędzy na konto oszczędnościowe, a masz zgromadzony kapitał w wysokości przynajmniej kilku tysięcy złotych, to zdecydowanie lepiej wpłacić go na lokatę.

Część klientów banków gromadzi swoje nadwyżki finansowe na prywatnych kontach, co w dłuższej perspektywie czasu nie jest zbyt rozsądne. Konta osobiste nie są najlepszymi miejscami do gromadzenia większej ilości pieniędzy, dlatego że na koncie osobistym te pieniądze po prostu nie pracują. Nie pomnażasz ich na takim koncie, natomiast lokata sprawia, że Twoje pieniądze zarabiają kolejne pieniądze. Bez względu na to, jak duży będzie zysk z lokaty, zawsze będzie to sytuacja lepsza, niż przysłowiowe „trzymanie pieniędzy w skarpecie”. Najlepsze lokaty bankowe pozwalają zarabiać pasywnie w sposób prosty i wyjątkowo wygodny. Lokata jest jednym z nielicznych sposobów na zarabianie pieniędzy, jaki nie wymaga od Ciebie właściwie żadnego działania. Wystarczy tylko podpisać umowę i wpłacić pieniądze na lokatę a po jej upływie otrzymujesz wszystkie wpłacone pieniądze plus zarobione odsetki.